• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Italiano
Питання освіти
Опубліковано 06 жовтня 2022 року о 10:00

Щодо можливостей здобуття української освіти дітьми, які вимушено опинилися за межами України внаслідок повномасштабного вторгнення рф

(інформація, надана МОН України та МІОК НУ «Львівська політехніка»)

Обов’язковість здобуття освіти в навчальних закладах Італії регламентована чинним законодавством країни. Також обов’язковим є викладання та вивчення предметів, які передбачені освітніми програмами та навчальними планами Італії, мовою/мовами регіону.

Законодавством України у сфері освіти передбачаються різні форми здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема, згідно зі статтею 9 Закону України «Про освіту» особа має право здобувати освіту за інституційною (очна, заочна) чи індивідуальною (екстернат, сімейна/домашня, педагогічний патронаж) формами, а також шляхом їхнього поєднання. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти (заклади освіти) та установи освіти, мають забезпечити та організувати здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них незалежно від їхнього поточного місця проживання/перебування в Україні чи за її межами.

Відтак, батьки можуть забезпечити здобуття освіти дітьми, які тимчасово перебувають за межами України і бажають отримати український документ про освіту, за українськими програмами, передусім за допомогою вітчизняних шкіл, в яких організовано навчання за дистанційною, екстернатною або сімейною формою.

Передбачені такі основні варіанти здобуття освіти дітьми, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають отримати український документ про освіту:

 • дитина може продовжувати навчатися у закладі освіти, в якому вона навчалася до вибуття за кордон, за дистанційною формою навчання (за умови, якщо заклад освіти надає таку освітню послугу). Це буде найбажанішим, зокрема й із психологічної точки зору. Батьки в цьому випадку мають встановити контакт із закладом освіти, до якого були зараховані діти;
 • якщо заклад освіти, де навчалася дитина до виїзду за кордон, не може забезпечувати навчання дитини дистанційно, батьки мають можливість звернутися до інших закладів освіти України державної, комунальної чи приватної форми власності, які забезпечують дистанційне навчання дітей і продовжити навчання дитини дистанційно за державними освітніми стандартами України. Допомогу у виборі такого закладу нададуть департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій;
 • батьки можуть обрати для своєї дитини сімейну (домашню) форму навчання. Для цього необхідно звернутися до закладу освіти на території України (заклад, у якому дитина навчалася до виїзду за кордон) із заявою про організацію такої форми навчання. Сімейна форма навчання передбачає, самостійно засвоєння дитиною навчального матеріалу. Це може відбуватися шляхом використання різних освітніх сервісів, занять з батьками, з учителями, які можуть надавати освітні послуги дітям за укладеними з їхніми батьками угодами. У випадку сімейної (домашньої) форми здобуття освіти відповідальність за організацію навчальної діяльності повністю покладається на батьків. При цьому дитина має бути зарахована до одного із розташованого на території України закладів освіти, який систематично здійснює відстеження та оцінювання результатів навчання здобувача освіти;
 • батьки можуть також звернутися до Державного ліцею «Міжнародна українська школа» (МУШ) або іншого навчального закладу із заявою про зарахування на екстернат.
 • з ініціативи громадських організацій українців в окремих країнах, за сприяння органів місцевої влади та управління освітою цих країн, організовані окремі заклади та класи (зокрема, суботні та недільні) для переселенців з очною формою навчання за державними стандартами та освітніми програмами України. Видача документів про освіту у таких випадках здійснюватиметься МУШ, з якою громадські організації українців та/або заклади освіти країн перебування уклали угоди щодо надання допомоги українським дітям.


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти, доручено забезпечити та організувати зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами (далі - здобувачі освіти), до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника); здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них. Заяви подаються у довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їх копій (додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їх копії є в наявності та заявник надає їх за власним бажанням.

Оцінювання навчальних досягнень та видачу документів про освіту здобувачам освіти – громадянам України, які перебувають за кордоном та проходять оцінювання в Україні, здійснює заклад освіти до якого вони зараховані. Учень має право на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою
закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
Статтею 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту» передбачається визнання таких результатів навчання учня шляхом їхнього річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти. У разі, якщо дитина, перебуваючи за кордоном, не вивчила предмети, передбачені українськими освітніми програмами, отримання документа про освіту державного зразка в Україні можливе лише після проведення оцінювання із зазначених предметів закладом освіти, розташованим на території України.
У рамках ініціативи Першої Леді України О.Зеленської МОН України впроваджуються проєкти з формування спроможності педагогічних працівників та батьків надавати першу психологічну підтримку дітям під час здобуття освіти для досягнення найкращих результатів навчання. Зокрема, розроблено курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій».
Функціонує Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) - платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів. Перевірений Українським інститутом розвитку освіти навчальний контент ВШО відповідає чинним державним освітнім програмам. Перелік, тематику курсів і календарно-тематичне планування затверджено МОН України. Навчальні матеріали можуть вільно використовуватися для організації освітнього процесу для українських дітей, що знайшли притулок в іноземних країнах. 

На сайті Міністерства освіти України розміщено також всеукраїнський розклад, у якому, зокрема, представлено освітні ресурси для учнів і початкової школи.

МУШ також підготувала програму самостійної роботи, де розміщено посилання на електронні підручники та дидактичні/мультимедійні матеріали. Програми самостійної роботи упорядковано по класах та предметах.


За підтримки МОН України, групою волонтерів створено телеграм-канал «Підтримай дитину», який використовується педагогічними працівниками та батьками. У співпраці з креативною освітньою онлайн-платформою «Creative Practice» та психологами проєкту «Підтримай дитину» МОН створено та розміщено анімаційний ролик «Як говорити з дитиною про війну. 7 порад від психологів». Також МОН проведено онлайн-семінар для поліцейських підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України та державних службовців МВС «Психологічна травма в дітей шкільного віку: причини, ознаки, наслідки», а також семінар «Психологічна травма: основні відомості та першочергові кроки».

Проєкт «Українська дистанційна школа» (УДШ), започаткований Департаментом освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації спільно з Центром інноваційних освітніх технологій інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» одразу після початку повномасштабного вторгнення, з метою забезпечення доступу до освіти за українськими програмами для дітей, які вимушено покинули територію України. УДШ має ліцензію, видає освітні документи встановленого державного зразка. Навчання в УДШ проходить за державними освітніми програмами, розклад складено з урахуванням того, що діти навчаються у школах за кордоном. Для дітей, які вимушено опинилися за межами України і не можуть продовжувати навчання у своїх школах, навчання в УДШ є безкоштовним.

Також з метою задоволення освітніх потреб українських дітей, що були вимушені покинути Україну, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» рекомендує користуватися такими освітніми платформами:

 • портал «Український освітній всесвіт», на якому розміщено першу та єдину онлайн-карту українознавчих освітніх закладів світу та можна знайти базову інформацію про навчальний заклад (контакти, у т.ч. фізичну адресу, адресу електронної пошти, посилання на веб-сайт та соціальні мережі, перелік навчальних дисциплін та днів, коли проводяться заняття, історію закладу тощо).
 • інтерактивний навчальний портал «Крок до України», створений як допоміжний засіб для тих, хто викладає та вивчає українську мову як іноземну. Ресурс складається з трьох основних розділів, орієнтованих на різні аудиторії: «Вчителям», «Студентам», «Дітям». Усі матеріали порталу «Крок до України» розташовані у вільному доступі та постійно доповнюються новими розробками.

Контакти освітніх закладів на території Північної Італії, які співпрацюють з Міжнародною українською школою в 2021/2022 н.р.

Місто Назва закладу ПІБ керівника Номер телефону Електронна адреса

Reggio-Emilia


Українська суботня школа ім.Т.Шевченка


Поливанюк Василь


+39 389 345 1600 [email protected]
Treviso

Українськомовна суботня школа «Сонячні промінці»


Позднякова Тамара


+39 342 662 5633 [email protected]
Vicenza

Дидактичний центр «Перлина»


Софілканич Марина


+39 329 151 8937 [email protected]


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux